2 תשובות
רצון לחיות
כרטיסים דרכון וכסף
בלי הדברים הללו אי אפשר לטוס.