3 תשובות
מה זה לא מסכימה לך, מה אכפת לך ממנה
תעשי מה שבא לך
ת ע ש י מ ה ש ב א ל ך