4 תשובות
כן
עד ה23.10
כן
23.10
כן, עד ה23.10
כן ובטכלס הוא כבר התחיל והוא נגמר ב 23.10 שזה יום רביעי