5 תשובות
כל יום ויומו
נופ
ברור
לא. אני חי כמו פטריק.
כן, אני כל יום מדקלמת את המשפט "לחיות כמוו לאריי!!"

אני חיה על הקצה 3:
אנונימית