8 תשובות
שם קיצור
זה שם קיצור
קיצור לשם המלא
שואל השאלה:
אבל זה לא מקצר
שואל השאלה:
יש רק פעם אחת ב
ברור שזה מקצר, ביבי הרבה יותר קצר מבנימין
קראתי על זה.. זה בגלל שהוא קרוי על שם סבא שלו ויש לו עוד בני דודים שקוראים להם בינימין ולכן הכינוי
יעני כשם חיבה כזה כמו למשל בוג'י כשם חיבה ליצחק הרצוג ובוגי כשם חיבה למשה יעלון...