2 תשובות
משתמשים במצבים:
1.שיש שתי פעולות ממושכות שקורות במקביל
2.שיש פעולה ארוכה ואומרים לך את הזמן *המדויק*
3.שיש פעולה ארוכה ממושכת ופעולה קצרה שקוטעת אותה
לרוב שמים את הing בפעולה הארוכה..