2 תשובות
אני מלוכלךמאוד, למה?
שואל השאלה:
מלוכלךמאודד אעאעאעא