3 תשובות
מה חשוב לך?
השאלה שלו רלוונטית^ מבחינת סוללה, מצלמה, מעבד...
iPhone
אנונימית