6 תשובות
ארוך ולגזור את הקצוות
לא עד הכתף ולא עד סוף הגב באמצע כזה..
עד סוף הגב ושרוף נראה כיאילו צבבעת לבלונד זה מהממם!
קצר תמיד רציתי קצר אבל לא מרשים לי: (