4 תשובות
כן.
כן, תקופת המלווה מתחלקת ל-2:
(1) 3 חודשים ראשונים - מלווה בשעות היום ובלילה.
(2) 3 חודשים אחרונים - מלווה בשעות הלילה בלבד.
התחברות ל