תשובה אחת
לדעתי הרבה יבריזו ויגידו שהם לא מרגישים טוב מהיום
ואילו שלא יבריזו הם אלו שההורים שלהם לא יסכימו להם להשאר בבית או שלא צמו