9 תשובות
עונש כרת. וזה חל על האבא עד גיל 13אחרי הגיל הזה זה חל על הילד בהצלחה רבה רבה..
מצווה זו מופיעה בספר בראשית פרק י"ז, ט'- טו':

"ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את ברית תשמור אתה וזרעך אחריך לדרתם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך ואחריך המול לכם כל זכר: ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם: ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומנת כסף מכל בן זכר אשר לא מזרעך הוא: המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:

וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר".
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
שואל השאלה:
מה זה עונש כרת?
אנונימית
עונש מוות
כרת זה עונש מוות שמתים צעירים שיהיה בשורות טובות.
שואל השאלה:
מהו הפירוש למשפט הבא:

"ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את ברית תשמור אתה וזרעך אחריך לדרתם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך ואחריך המול לכם כל זכר: ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם: ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומנת כסף מכל בן זכר אשר לא מזרעך הוא: המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:
וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר"

תודה לעונים (:
אנונימית
ברית מילה = ''ומלתם את עורלת לבבכם''. רצונו של הקב''ה אינו כריתה פיזית וכירורגית של איבר המין הגברי, תוך חבלה בפלאי יצירתו. הדבר רשום בצורה מפורשת, שאינה משתמעת לשתי פנים, בספר דברים פרק י' 16: 'ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד''. בעורלת הלב נעוצות כל המידות הרעות, התאווה הגשמית והיצר הרע. עורלת הלב היא הדבר שגורם לאדם לסור מדרך הישר, לחטוא ולעוות את דרכיו. את עורלת הלב יש להסיר ולכרות ולא את עורלת הפין המופלאה, כשם שאין להסיר את דגדגו האישה המופלא. עורלת הגבר =דגדגן האישה. FORESKIN=CLITORIS נא לעיין בפייסבוק שלי בסרטונים מאלפים בנושא,- איריס ניצה מירב
איריס מירב
היום גם חברינו השכנים הערבים עושים את ברית המילה בגיל 8 ימים. זה כלל לא מצווה שמייחדת את העם היהודי. הערבים הישראלים משתמשים אף בשירותי המוהלים החובבנים שלנו, שלא למדו רפואה וכירורגייה והמבצעים ניתוחים בתנאי שדה בלתי סטריליים. רוב אוכלוסיית העולם הפרימיטיבית מבצעת טבח זה.- ערבים מוסלמים, בדואים, שבטים אפריקאים ביבשת השחורה וכיו''ב. הבדואים למשל עושים ברית מילה גם לנשים, כדי לדכא את תשוקתן למין. העורלה = דגדגן. גבר ללא עורלה אינו חווה הנאה מושלמת ממין. כשיש זיקפה, הפין של הנימול ושל הערל נראים בדיוק אותו הדבר, בעת הזיקפה העורלה נמתחת ומכסה את כל הפין. העורלה מתנועעת אז למעלה ולמטה ומענגת את הגבר ואת האישה... חז''ל פרשו יפה את סיפור דינה בת יעקב, שנאנסה ע''י שכם בן חמור שהיה ערל. חרף האונס חפצה בו דינה והעדיפה להישאר בביתו. אחיה, שמעון ולוי, באו לקחתה משם בכוח. על כך נתנו חז''ל את פירושם המאלף לפיו: '' הנבעלת מן הערל קשה לפרוש''. אין ספק שהאישה נהנית הרבה יותר עם גבר עם עורלה, שלא עבר את כריתת המנגנון המופלא. העורלה אינה פיסת עור מיותרת. זהו מנגנון תנועתי מופלא שנע למעלה ולמטה בעת הזיקפה ומענג את בני הזוג. גבר ללא עורלה אינו חווה מין אמיתי, כדברי הרמב''ם, שהיה רופא דגול במקצועו, בספרו מורה נבוכים:''..'..'אחד הטעמים למילה למעט את המשגל ולהחליש את האיבר הזה כדי שימעיט לעשות זאת ויתאפק ככל יכולתו''..''ההחלשה הגופנית הנגרמת לאיבר זה היא המטרה המכוונת''..''לא בטלה בגלל המילה הולדת הצאצאים אבל מתמעטת בעטייה סערת הרגשות והתאווה היתרה על הדרוש... אין ספק שהמילה מחלישה את כוח הקישוי (הזיקפה) ולעיתים קרובות ממעיטה את ההנאה''..''מפני שכאשר מטיפים דם מן האיבר ומסירים את המגן שלו בראשית גדילתו הוא נחלש בלי ספק''. ברית המילה כלל אינה מופיעה בעשרת הדיברות, שכן זו כלל אינה מצווה. ברית מילה במקרא משמעותה לכרות את העורלה שבלב, ככתוב בספר דברים פרק י': ''ומלתם את עורלת לבבכם''. כל הסיפור בתורה על המילה הברברית הקבוצתית של אנשי שכם מעיד על הטירוף והאכזריות,. אין לנו דוגמאות של סיפורים חיוביים על אבותינו - רצח הבל, ניאוף דוד עם בת שבע ושליחת בעלה לההרג בשדה הקרב, שלמה ואלף נשותיו, שאול שניסה להרוג את דוד, אברהם שנאף עם הגר פילגשו וכיו''ב. הסיפור על כריתת העורלות המשפיל בתורה מבחיל ומצמרר. סיפור זה מייצג היטב את הפרודייה על הטקס הברברי של טבח ברית המילה, שנעשה עד היום לתינוקות חסרי ישע, ללא הרדמה, לעיני הקהל הנבער המצחקק. אנו השונאים הכי גדולים של ילדינו שפוגעים בהנאתם העתידית ממין תקין כפי שברא הטבע. טבח זה כרוך בכאבים עזים לתינוק, שמרגיש את כל הכריתה, סובל עינויי תופת, ללא הרדמה, שזהו פשע נתעב הכרוך בסטייה מינית חולנית. גולת הכותרת לטירוף טבח ברית המילה הינה מציצת הפין המדמם לעיני הקהל המצחקק, פעולה חולנית, שגורמת לתינוק במקרים רבים להרפס, עקב פיו המזוהם רווי החיידקים של המוהל הנוכל. ממליצה לצפות בסרטונים מאלפים על הקיר שלי בפייסבוק. הקלד - איריס ניצה מירב.

איריס מירב