2 תשובות
להתלבש 5 אני מאמין ולהתקלח באותו גיל.
להתלבש מהגן לא זוכרת בדיוק מתי
להתקלח מסוף כיתה א'
התחברות ל