6 תשובות
ראשון
מראשון כולל
מיום ראשון
בזכות סוכות*
וביום ראשון יש חופש
מראשון והלאה. הרבה בתי ספר עושים גשר ומתחילים את החופש כבר מהשבוע
מיום ראשון