3 תשובות
פנים אל פנים ובחיוך פשוט ידבר איתי
פנים מול פנים
פשוט שיגש אלי ויגיד שאני מצאת חן בעיניו ויבקש את המספר שלי
הכי פשוט
בלי משפטי פתיחה מטופשים
ברור שפנים מול פנים..