8 תשובות
תגידי לו לא לספר
תגידי לו שיגיד להם אם הם ישאלו שהכרתם דרך חברים משותפיפ
אז תתאמי איתו גרסאות
תתאמו גירסאות
לתאם גירסא
שואל השאלה:
הוא לא יודע ששיקרתי להם
אנונימית
אז תגידי לו
תעשי את מה שאני עשיתי:
תמציאו סיפור ותתאמו גרסאות.
עד היום הם לא יודעים