4 תשובות
לספר לו או לשחרר
לראות סדרה לשמוע שירים לנסות להפסיק לחשוב אליו או מצד שני תתחילי איתו
לשחרא או לומר לו את זה.
תנסי לברר אם גם לא יש עלייך.