2 תשובות
בשביל לכפר על חטאים ולהראות את הסליחה שלך.
בשביל להגיד סליחה לדעתי זה צביעות אבל בסדר