תשובה אחת
כן אם זה בביטחון עצמי זה מעולה
עם ביטחון עצמי