תשובה אחת
למזוודות פרטיות רגילות לא אמורה להיות מגבלה.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: