2 תשובות
פשוט להציע ולמקום שקרוב יחסית לשני המקומות
בואי לפרטי אני אעזור לך.