4 תשובות
לא גרוע תעשי מה שאת רוצה
מזעזע.
איך רוכבים על אופניים עם ג'ינס?
כל דבר שהוא נגד הלכהה הוא רע. לצרוך ההשוואה, לחלל את השבת - זה הרבה יורת חמור מלחלל את יום הכיפורים, אבל לרבו העם יש יראה יותר גדולה ביום הכיפורים מאשר מיום השבת, כי ביום הכיפורים הקב"ה חותם על הגזר דין.

להיות עם ג'ינס קצר וחולת בטן - זה להחטיא תא הרבי בשדמירת העיניים. ככה עושים ביום הקדוש שרוצים לחזור בתשובה?
ארכב*