תשובה אחת
אי אפשר להוריד טשטוש מתמונות לאחר שטשטשו והתמונה נשמרה...
אנונימית