4 תשובות
מותר הכול.
זה פחות מכבד בעיניי, אבל זה בסופו של דבר מה שאת חושבת.
מותר
אפשר