4 תשובות
אני שנים ישן עם הטלפון לידי (בגלל שעון מעורר) ולא קרה לי כלום