2 תשובות
זה לא קיים חמודה
תודיעו גם לי
וזה כן קיים הייתה פרסומת על זה איפשהו