3 תשובות
לבנה צמודה?
אפור שנחתכת בבטן אפילו סוודר בטן כזה או סריג צמוד
אנונימית
צמודה