11 תשובות
על הבשמים מברכים אומרים בורא מיני בשמים
ועל האש מברכים ואומרים בורא מאורי האש

והנר הבדלה מדליקים לפני שאת מתחילה לברך הוא לא צריך לדלוק מכניסת שבת
שואל השאלה:
אבל קראתי שעל בשמים לא צריך
אנונימית
שואל השאלה:
לוקחים אבל את הלהבה מהנר נשמה?
אנונימית
כשהייתי בהבדלות אומרים בורא מיני בשמים
אחרי שיוצא שבת אפשר להדליק גפרור ואיתו להדליק את הנר הבדלה לפי מה שאני יודע
שואלת השאלה, תעשי הכל כפי שכתבת בפירוט. אף אחד לא ענה כאן תשובה נכונה.
אין מברכים על הבמשים במוצאי יום הכיפורים (גם הוא חל בשבת) - לפי שאין נשמה יתרה ביום הכיפורים. הסיבה שמברכים "בורא אמורי האש" במוצאי יום הכיפורים - זה בגל שעכשיו הותר להתשמש באש ולא כמו כמו במוצאי שבת, שאז מברכים בגלל שהקב"ה נתן דעת לאדם הראשון לשחק אבנים זו מזו ולהדיק אש. לכון במוצאי שתב מברכים על האש שהולדק עכשיו, אבל במוצאי יום הכיפורים אמורים לברך על הנר ששבת, דהיינו נר שדלק במשך כל יום הכיפורים, מתחילותו ועד סופו.
תוצאה:
אתה אומר שאף תשובה כאן לא נכונה.
התשובה שלך נכונה שאתה אומר דבר כזה?!
כן. ככה עושים הבדלה במוצאי יום הכיפורים: "בורא פרי הגפן", "בורא מאורי האש" (על הנר שלדק על יום הכיפורים), "מהבדיל בין קוד לחול..".
שואל השאלה:
תודה לכם!
אנונימית
אהה אוקיי אם רק התשובה שלך נכונה אז אתה כנראה הבן של הרב עובדיה יוסף