תשובה אחת
היא פשוט אמרה שהיא לא נראית טובה במאמ גינס כי כנראה זה משמין כי אמרו shut up וcount your calories
אבל לא יודעת לדעתי לא