7 תשובות
לא.
נופ
לא
לא, שכן גם הם יכולים לצום אז אסור לחייב אותם לבוא לבית הספר
לא חושבת