3 תשובות
כן למה שיהיה אסור?
מבחינת הלכה מותר אבל לא ראוי לבור עם מכנס קצרה אם אתה הולך לבית ספר
לבתי כנסת אני חושב שעדיף משהו עד הברך לפחות או ארוך יותר.