3 תשובות
כי אם הייתה בחירה לא היה לנו צבא
אין לנו את הסכות לבחור.
מספיק שהמדינה קטנה ומוקפת בכל 'טוב',צריך כל אזרח
כי אם כל אחד היה עושה מה שנוח לו לא היה לנו מספיק צבא ואז היינו נמחקים מעל פני האדמה
כי אם זאת הייתה בחירה לא היה צבא כי אף אחד לא היה הולך
אנחנו מדינה קטנה ומוקפים באויבים, אנחנו לא יכולים להרשות להמר ולהגיע למצב שאין צבא.
אנונימית
התחברות ל