13 תשובות
רגש
Oke
מוח ומחשבה.
מוח
מוח
היום יום שני עם הלב לתכי מיום רביעי יום ראשון עד שלישי רק עם המוח.
תלכי*
אי אפשר ללכת בעזרת הלב.
לכי בעזרת המוח.
לב