תשובה אחת
כן בטח.. יש זכויות עבודת נוער
אם לזה את מתכוונת
התחברות ל