3 תשובות
50
אנונימית
לא שורף בכלל
אנונימית
לי זה כן שרף וכאב
אבל זה סביל
אנונימית