תשובה אחת
כדי למצוא את נקודות A ו-C צריך להציב 0 בX במשוואה של המעגל ולפתור.
כדי למצוא את נקודות B ו-D צריך להציב 0 בY במשוואה של המעגל ולפתור.