3 תשובות
כי ישראלים חיים בסרט
^מסכימה עם התשובה שמעליי
מנקודת מבט שלי ככמרוקאית, מה שקורה בארץ זה נוראי.
במרוקו לעומת זאת זה ההפך לגמרי
אבל גם המרוקאים בצרפת מתנהגים כמו המרוקאים בארץ
אנונימית