תשובה אחת
כן, מי לא רוצה להיות מדינת עולם שלישית
אנונימית