תשובה אחת
חוג. ללמוד לבד יבזבז לך את הזמן ותיהיה חסרה לך טכניקה מתאימה