4 תשובות
ממש לא
אלא אם כן את מדווחת
למישהי יש פה חבר.

לא אני חושב שלא
לא


כלומר. טכנית כן אבל חוקית לא והם בחיים לא יעשו את זה