תשובה אחת
זה משפט נכון בכלל?
בכל מקרה, זה לא משפט ואת צריכה להוכיח אותו קודם.