4 תשובות
12אלף(?)
שואל השאלה:
אתה רציני?
אנונימי
כן
כמה שכר נטו יוצא משכר של 24,000.00 ש"ח ברוטו?
התשובה המהירה
עבור שכר ברוטו של 24,000.00 ש"ח תקבלו נטו של 16,936.14 ש"ח .

המיסים שנכללו בחישוב השכר:
מס הכנסה בסכום של 4,707.80 ש"ח
ביטוח לאומי בסכום 1,273.18 ש"ח
מס בריאות בסכום 1,082.88 ש"ח
התחברות ל