5 תשובות
יש חופש בשלישי ורביעי רק
רק בשלישי ורביעי.
בשלישי רביעי , יש חופש של יום כיפור
שלישי רביעי יש
יש חופש שלישי ורביעי