3 תשובות
מה אתה עושה בחייך?
מה אתה אוהב לאכול?
איפה אתה רואה את עצמך 5 שנים מעכשיו