6 תשובות
קצת
אבל מה זה מפריע לך
למה את שופטת אותה?
שואל השאלה:
אני שואלת עם זה שטותי
שואל השאלה:
לא שופטת ולא מפריע רק שואלת
פחות תאהב אותה, יותר תתייחס אליה.
היא עושה את זה בשביל צומת לב מהמורה
זה לא שטותי.