תשובה אחת
ב12 יש את אחד למיליון ואז את החיים החדשים של ניקול ריאדמן. ו13 אין לי מושג