3 תשובות
תגידי את אבן הנשמה? כי אני יזרוק את הבת שלי מצוק בישבילך
הרגת אותי
את קטינה?
תגידי את שלט?אז איך ככה הדלקת אותי
סתם לא באמת זה היה משפט בהצגה של בית ספר