5 תשובות
כן
כשיש לי כוח אז כע
לא, מיותר
שיש לי מצב רוח לזה

שזה אומר אף פעם
כן, לעתים קרובות.