4 תשובות
חופש
חופש
שלישי
ורביעי
חופש נראלי יש גשר בין כיפור לסוכות