2 תשובות
אני לא בן אבל מכירה כאלה.
אני בן ואני אוהב את הדברים האלה